Language
Сейчас в Минске   Погода в городах Беларуси

Главная Kultura Kulturalna skarbnica Białorusi

Kulturalna skarbnica Białorusi

Rok 2012 był ogłoszony w Białorusi rokiem turystyki kulturalnej i dziedzictwa UNESCO na Białorusi. Powodem posłużyły 1150-lecie starego Połocka, 125. rocznica urodzin Marca Chagalla, jubileusze 130-lecia klasyków białoruskiej literatury Jakuba Kołasa i Janki Kupały.

Najbardziej cenne rarytasy są przechowywane w Narodowej Bibliotece Republiki Białoruś. W 2012 roku bibliotece został przekazany traktat "Wielka sztuka artylerii", napisany Białorusinem Kazimierzem Siemienowiczem w 1650 roku. Zdjęcie: Eugenij Chackiewicz.

W kraju corocznie są tworzone nowe trasy turystyczne, związane z wydarzeniami historii oraz imionami wybitnych rodaków. Ponad 5 tysięcy obiektów znalazło się na liście historyczno-kulturalnego dziedzictwa Białorusi. Jako najlepsze z nich według wyników X narodowego konkursu turystycznego „Poznaj Białoruś” w 2012 roku zostały mianowane:

  • Homelski zespół pałacowo-parkowy
  • Drybińskie rejonowe muzeum historyczno-etnograficzne
  • narodowe historyczno-kulturalne muzeum-rezerwat „Nieśwież”
  • zespół zamkowy w Mirze
  • duchowo-patriotyczny zespół miasta Berezy

Za najlepszą imprezę turystyki wydarzeniowej w 2012 roku uznano Republikański Festiwal Tradycji Etnologicznych i Kulturalnych „Zew Polesia”, podczas którego uczestników uczono robić naczynia gliniane i gotować dania kuchni regionalnej. Kompetentne jury wyróżniło również historyczną rekonstrukcję „Przeprawa Napoleona przez Berezynę we wsi Studzienka”, powiązana w czasie do 200. rocznicy wojny 1812 roku. Dyplomy uznania otrzymali organizatorzy międzyregionalnej muzyczno-sportowej imprezy poezji śpiewanej „Bolszaja Bard-Rybałka”, w której wzięło udział ponad 1,5 tysięcy miłośników łowienia ryb i śpiewania pieśni przy ognisku. Nie pozostawiły obojętnymi ani ekspertów, ani gości regionalny festiwal twórczości i rzemiosł ludowych „Drybińskie targi”, jak również festiwal kwiatów w miasteczku Żołudek szczuczyńskiego rejonu obwodu grodzieńskiego.

Trening autorski w strzelaniu z łuku. Zdjęcie: Alfred Mikus.

Do 2010 roku tytuł honorowy stolicy kulturalnej nosił Witebsk – miasto o bogatym dziedzictwu historycznym. Dwa lata temu Białoruś dołączyła się do europejskiej tradycji wyboru stolicy kulturalnej i nadawania tego tytułu różnym miastom. Przy wyborze są uwzględniane: historia miasta, jego współczesne oblicze, tendencje w życiu kulturalnym. Jako pierwszy tytuł stolicy kulturalnej otrzymało miasto Połock, a w 2011 roku ten tytuł przeszedł do Homla. W 2012 roku kulturalną stolicą Białorusi mianowano Nieśwież. W 2013 roku obwodowe miasto Mohylew pretenduje do roli stolicy kulturalnej nie tylko Białorusi, ale całej Wspólnoty Niepodległych Państw.

Demonstracja mody Belarus Fashion Week w pomieszczeniu Teatru Narodowego. Zdjęcie: interfax.by