Language
Сейчас в Минске   Погода в городах Беларуси

Главная Gospodarka i biznes

Gospodarka i biznes

Białoruś buduje własny unikalny model gospodarki rynkowej, podstawowymi wartościami którego są:

 • skierowanie na człowieka,
 • zabezpieczenie społeczne,
 • skuteczne regulowanie państwowe,
 • wysoka technologiczność,
 • efektywne korzystanie z zasobów i energii,
 • możliwość wytrzymania konkurencji,
 • rozwinięta przedsiębiorczość,
 • infrastruktura rynkowa.

Pokryzysowy 2012 rok był najbardziej sprzyjający dla rozwoju białoruskiej gospodarki. Po raz pierwszy za 20 lat doszło do obniżenia cen na nośniki energii przy jednoczesnym podwyższeniu cen eksportowych, pomyślnie układa się sytuacja wewnętrzna: kurs waluty narodowej jest stabilny i stosunkowo stabilne są ceny. Do końca roku zaplanowano skończyć wszystkie prace organizacyjne w sprawie kompleksowej modernizacji przedsiębiorstw państwowych.

To wszystko stwarza podstawy kierownictwu kraju, żeby aktywnie promować pomysł stworzenia „nowej” wysoko technologicznej gospodarki, która w 2013 roku ma zapewnić:

 • wzrost PKB o 8,5%,
 • wyprzedzający wzrost produkcyjności pracy względem temp wzrostu realnych płac (o 9,3% i o 7,1% odpowiednio),
 • dodatnie saldo zagranicznego handlu towarami i usługami (nie mniej od 0,7% PKB),
 • bezdeficytowy budżet bez zwiększenia zadłużenia wewnętrznego i emisji dla finansowania wydatków bieżących,
 • utrzymywanie pozytywnej stawki refinansowania w realnym ujęciu.

Zaplanowano, że wzrost PKB zostanie osiągnięty tak wskutek zwiększenia zakresu produkcji tradycyjnych branży, jak wskutek stworzenia nowych wysoko produkcyjnych sektorów gospodarki z wysoką wartością dodaną.