Language
Сейчас в Минске   Погода в городах Беларуси

Главная Polityka

Polityka

Republika Białoruś wybrała sobie drogę socjalnie zorientowanego państwa, którego głównym celem jest wzrost materialnego i kulturalnego dobrobytu obywateli kraju. Na tej drodze państwo już odniosło pewne sukcesy: wg wskaźnika rozwoju społecznego Białoruś zajmuje 65. miejsce wśród 187 krajów świata i jest zaliczana do krajów o wysokim poziomie rozwoju potencjału ludzkiego. Do 2015 roku państwo planuje poprawić swoją pozycję w tym rankingu przynajmniej o 15 miejsc. W kraju obowiązuje system państwowych norm społecznych, które zapewniają realizację społecznych praw obywateli, zapewnionych w Konstytucji Republiki Białoruś.

Białoruś nie zatrzymuje się w swoim rozwoju, stawiając na podwyższenie konkurencyjności gospodarki narodowej wraz z konsekwentną integracją do światowego systemu gospodarczego. (Więcej informacje znajdą Państwo w części Gospodarka)