Афармленне сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь грамадзяніну Рэспублікі Беларусь, які выехаў з Рэспублікі Беларусь для часовага знаходжання за межамі Рэспублікі Беларусь

 

Сталае пражыванне грамадзян за межамі Рэспублікі Беларусь афармляецца шляхам выдачы пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь для сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь і пастаноўкі на консульскі ўлік грамадзян, якія стала пражываюць за межамі Рэспублікі Беларусь.

Для афармлення сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь грамадзяніну Рэспублікі Беларусь, які выехаў з Рэспублікі Беларусь для часовага знаходжання за межамі Рэспублікі Беларусь, які дасягнуў 14-гадовага ўзросту, заяўнік прадстаўляе наступныя дакументы:

 • пашпарт заяўніка;
 • пасведчанне аб нараджэнні заяўніка;
 • дзве каляровыя фатаграфіі заяўніка, адпаведныя яго ўзросту, памерам 40 x 50 мм (адным лістом);
 • пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці заяўніка — у выпадку, калі заяўнік мае дзіця, якое не дасягнула 18-гадовага ўзросту;
 • пасведчанне аб змене імя-У выпадку перамены заяўнікам прозвішча, уласнага імя, імя па бацьку;
 • пасведчанне аб заключэнні шлюбу — у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе;
 • пасведчанне аб скасаванні шлюбу альбо копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу-у выпадку скасавання шлюбу заяўнікам;
 • пасведчанне аб смерці альбо копія рашэння суда аб абвяшчэнні грамадзяніна (грамадзянкі) памерлым (ёй) — у выпадку смерці мужа (жонкі) заяўніка;
 • пісьмовая згода законнага прадстаўніка пражываючага ў Рэспубліцы Беларусь непаўналетняга дзіцяці заяўніка альбо асобы, у дачыненні да якога заяўнік абавязаны выплачваць аліменты, на афармленне заяўніку сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь, засведчаная службовай асобай падраздзялення па грамадзянстве і міграцыі органа ўнутраных спраў або засведчаная натарыяльна, альбо копія пастановы суда аб магчымасці выезду заяўніка з Рэспублікі Беларусь на сталае пражыванне за межамі Рэспублікі Беларусь без згоды названых асоб — у выпадку наяўнасці пражываюшчых у Рэспубліцы Беларусь непаўналетніх дзяцей заяўніка, а таксама асоб, у дачыненні да якіх заяўнік абавязаны выплачваць аліменты;
 • працоўная кніжка заяўніка (пры яе наяўнасці);
 • дакумент, выдадзены кампетэнтным органам замежнай дзяржавы, які пацвярджае права заяўніка на пражыванне;
 • дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы.


акрамя названых дакументаў непаўналетнімі прадстаўляюцца:

 • пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу законных прадстаўнікоў непаўналетняга;
 • пісьмовую згоду законнага прадстаўніка непаўналетняга, які не афармляе сталае пражыванне за межамі Рэспублікі Беларусь сумесна з непаўналетнім і пражывае ў Рэспубліцы Беларусь, на афармленне непаўналетняму сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь, засведчаная службовай асобай падраздзялення па грамадзянстве і міграцыі органа ўнутраных спраў або засведчаная натарыяльна (пры адсутнасці такой згоды — копія пастановы суда аб афармленні непаўналетняму сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь без згоды такога законнага прадстаўніка, або копія пастановы суда аб прызнанні такога законнага прадстаўніка недзеяздольным, або копія пастановы суда аб пазбаўленні такога законнага прадстаўніка бацькоўскіх правоў, або выдадзеная органам, які вядзе крымінальны працэс, даведка аб вышуку такога законнага прадстаўніка, або шлюбны дагавор альбо пагадненне аб дзецях)
 • копія пастановы суда аб абвяшчэнні законнага прадстаўніка непаўналетняга памерлым альбо аб прызнанні яго адсутным без вестак або даведка органа загса, якая змяшчае звесткі з запісу акта аб нараджэнні, калі запіс аб бацьках дзіцяці праведзены ў адпаведнасці з артыкулам 55 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і, — у выпадку, калі адзін з законных прадстаўнікоў непаўналетняга адсутнічае
 • дакументы, якія пацвярджаюць пражыванне законнага прадстаўніка непаўналетняга ў дзяржаве, у якое непаўнагадовы выязджае на сталае пражыванне, — у выпадку афармлення сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь непаўналетняга без законнага прадстаўніка 


Для афармлення сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь грамадзяніну Рэспублікі Беларусь, які выехаў з Рэспублікі Беларусь для часовага знаходжання за межамі Рэспублікі Беларусь, які не дасягнуў 14-гадовага ўзросту, законны прадстаўнік непаўналетняга грамадзяніна Рэспублікі Беларусь прадстаўляе наступныя дакументы:

 • пашпарт непаўналетняга (пры яго наяўнасці);
 • пасведчанне аб нараджэнні непаўналетняга;
 • дзве каляровыя фатаграфіі непаўналетняга, адпаведныя яго ўзросту, памерам 40 x 50 мм (адным лістом);
 • пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу законнага прадстаўніка непаўналетняга, які прадстаўляе дакументы для афармлення непаўналетняму сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь;
 • дакументы, якія пацвярджаюць статус законнага прадстаўніка непаўналетняга, які прадстаўляе дакументы для афармлення непаўналетняму сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь;
 • пісьмовая згода законнага прадстаўніка непаўналетняга, які не афармляе сталае пражыванне за межамі Рэспублікі Беларусь сумесна з непаўналетнім і пражывае ў Рэспубліцы Беларусь, на афармленне непаўналетняму сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь, засведчаная службовай асобай падраздзялення па грамадзянстве і міграцыі органа ўнутраных спраў або засведчаная натарыяльна (пры адсутнасці такой згоды — копію пастановы суда аб афармленні непаўналетняму сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь без згоды такога законнага прадстаўніка, або копію пастановы суда аб прызнанні такога законнага прадстаўніка недзеяздольным, або копію пастановы суда аб пазбаўленні такога законнага прадстаўніка бацькоўскіх правоў, або выдадзеную органам, вядучым крымінальны працэс, даведку аб вышуку такога законнага прадстаўніка, або шлюбны дагавор альбо пагадненне аб дзецях) (акрамя выпадкаў падачы заявы аб афармленні сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь такім законным прадстаўніком);
 • пасведчанне аб смерці законнага прадстаўніка непаўналетняга, або копію пастановы суда аб абвяшчэнні законнага прадстаўніка непаўналетняга памерлым альбо аб прызнанні яго адсутным без вестак, або даведку органа загса, якая змяшчае звесткі з запісу акта аб нараджэнні, калі запіс аб бацьках дзіцяці праведзены ў адпаведнасці з артыкулам 55 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і, — у выпадку, калі адзін з законных прадстаўнікоў непаўналетняга адсутнічае;
 • дакументы, якія пацвярджаюць пражыванне законнага прадстаўніка непаўналетняга ў дзяржаве, у якое непаўнагадовы выязджае на сталае пражыванне, — у выпадку афармлення сталага пражывання за межамі Рэспублікі Беларусь непаўналетняга без законнага прадстаўніка;
 • дакумент, выдадзены кампетэнтным органам замежнай дзяржавы, які пацвярджае права непаўналетняга на пражыванне.


Разгляд заявы ажыццяўляецца на працягу 4 месяцаў са дня падачы заявы.

Парадак выплаты консульскага збору і патрабаванні, якія прад'яўляюцца да прадстаўляемых замежных дакументаў, неабходна ўдакладняць у раздзеле «Консульская служба Пасольства».

Версія для друку