Прыём у грамадзянства Рэспублікі Беларусь

У орган дыпламатычнай службы мае права падаваць заяву аб прыёме ў грамадзянства Рэспублікі Беларусь замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія заўсёды жывуць за межамі Рэспублікі Беларусь і з'яўляюцца:

 • беларусамі, а таксама асобамі, якія ідэнтыфікуюць сябе як беларусы, і іх нашчадкамі (крэўныя сваякі па прамой лініі: дзеці, унукі, праўнукі), якія нарадзіліся за межамі сучаснай тэрыторыі Рэспублікі Беларусь; 
 • асобамі, якія маюць выдатныя заслугі перад Рэспублікай Беларусь, высокія дасягненні ў сферы навукі, тэхнікі, культуры і спорту альбо валодаюць прафесіяй або кваліфікацыяй, якая прадстаўляе дзяржаўны інтарэс для Рэспублікі Беларусь;  
 • асобамі, якія раней знаходзіліся ў грамадзянстве Рэспублікі Беларусь. 


Заява аб прыёме ў грамадзянства Рэспублікі Беларусь адрасуецца Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь і падаецца праз органы дыпламатычнай службы. У заяве павінны быць адлюстраваны абавязацельства заяўніка выконваць і паважаць Канстытуцыю Рэспублiкi Беларусь i iншыя акты заканадаўства, хадайніцтва аб непрымяненні тэрміну пражывання ў Рэспубліцы Беларусь. 

Заява аб прыёме ў грамадзянства Рэспублікі Беларусь складаецца заяўнікам у адвольнай форме ў прысутнасці супрацоўніка органа дыпламатычнай службы. Пры немагчымасці асабістага звароту заяўніка ў сувязі з абставінамі, якія маюць выключны характар і якія пацверджаны дакументальна, яго заяву і прыкладзеныя да яе дакументы і (або) матэрыялы могуць быць перададзены для разгляду праз iншую асобу альбо накiраваны па пошце. У гэтых выпадках сапраўднасць подпісу заяўніка і вернасць копій адпаведных дакументаў і (або) матэрыялаў сведчыцца натарыусам альбо асобай, упаўнаважанай на здзяйсненне натарыяльных дзеянняў.

Да заявы аб прыёме ў грамадзянства Рэспублікі Беларусь прыкладаюцца наступныя дакументы і (або) матэрыялы:

 • чатыры каляровыя фотаздымкі заяўніка, якія адпавядаюць яго ўзросту, памерам 30 x 40 мм;
 • аўтабіяграфія;
 • дакумент для выезду за мяжу заяўніка (старонкі, якія змяшчаюць звесткі пра прозвішча, ўласнае імя, імя па бацьку (калі такое маецца), дату і месца нараджэння, грамадзянства (і іх копія));
 • пасведчанне аб нараджэнні заяўніка або іншы дакументы, які пацвярджае факт нараджэння (і іх копія);
 • пасведчанне (пасведчанні) аб заключэнні (скасаванні) шлюбу (шлюбаў) заяўнікам або iншыя дакументы, якія пацвярджаюць факты заключэння (скасавання) ім шлюбу (шлюбаў) (і яго (іх) копія);
 • дакумент, які пацвярджае наяўнасць законнай крынiцы атрымання даходаў, якія забяспечваюць заяўніку і змешчаным на яго ўтрыманнi непрацаздольным членам сям'і пражытачны мінімум, усталяваны ў Рэспубліцы Беларусь на дзень падачы заявы;
 • дакумент кампетэнтнага органа замежнай дзяржавы, які пацвярджае адсутнасць або спыненне ў заяўніка грамадзянства замежнай дзяржавы (дакумент, які пацвярджае адсутнасць грамадзянства (выхад з грамадзянства) замежнай дзяржавы, альбо страту грамадзянства замежнай дзяржавы ў выпадку набыцця грамадзянства Рэспублікі Беларусь, альбо прыём заявы аб выхадзе з грамадзянства замежнай дзяржавы), альбо дакумент кампетэнтнага органа замежнай дзяржавы, які змяшчае інфармацыю аб адсутнасці працэдуры спынення грамадзянства замежнай дзяржавы. У выпадках, калi спыненне грамадзянства замежнай дзяржавы немагчыма па незалежных ад заяўніка прычынах, да матэрыялаў справы прыкладаецца яго заява, складзеная ў адвольнай форме, з указаннем прычын, якія выключаюць магчымасць прадстаўлення адпаведнага дакумента. Абгрунтаванасць такой заявы правярае орган дыпламатычнай службы, аб чым  выносіць матываванае заключэнне, якое сцвярджаецца яго кіраўніком;
 • дакумент, які сведчыць, што заяўнік з'яўляецца беларусам, або асобай, якая ідэнтыфікуе сябе як беларус, або іх нашчадкам (кроўны сваяк па прамой лініі: дзіцё, унук, праўнук), народжаной за межамі сучаснай тэрыторыі Рэспублікі Беларусь (копія пасведчання аб нараджэнні заяўніка, копія пасведчання аб нараджэнні хаця б аднаго з кроўных сваякоў па прамой лініі (бацькі, маці, дзеда, бабкі, прадзеда, прабабкі) або копіі іншых дакументаў) альбо хадайніцтва зацікаўленага рэспубліканскага органа дзяржаўнага кіравання аб прыёме ў грамадзянства Рэспублікі Беларусь асобы, якая мае выбітныя заслугі перад Рэспублікай Беларусь, высокія дасягненні ў галіне навукі, тэхнікі, культуры і спорту, якая валодае прафесіяй ці кваліфікацыяй, што ўяўляе дзяржаўны інтарэс для Рэспублікі Беларусь, адрасаванае ў Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь;
 • дакумент аб адсутнасці (наяўнасці) судзімасці, выдадзены кампетэнтным органам дзяржавы грамадзянскай прыналежнасці і (або) ранейшага звычайнага месца жыхарства заяўніка, у тым ліку ў дачыненні да дзяцей ва ўзросце старэйшыя за 14 гадоў;
 • дакумент, які пацвярджае ўнясенне консульскага збору. Парадак выплаты консульскага збору неабходна ўдакладняць у замежнай установе па месцы звароту.


Дакументы і звесткі, якія сведчаць аб тым, што заяўнік раней знаходзіўся ў грамадзянстве Рэспублікі Беларусь, запытваюцца i далучаюцца да матэрыялаў справы органам дыпламатычнай службы. Заяўнік мае права самастойна прадставіць такія дакументы і звесткі.

Пры падачы заявы аб прыёме ў грамадзянства Рэспублікі Беларусь сумесна з дзіцем да заявы аднаго з бацькоў, усынавіцеляў (удачарыцелю) альбо аднаго з бацькоў, ўсынавіцеля (удачарыцеля) прыкладаюцца пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць факт нараджэння (і іх копіі).

Калі адзін з бацькоў, усынавіцеляў (удачарыцеляў) хадайнічае аб прыёме ў грамадзянства Рэспублікі Беларусь сумесна з дзіцем, падаецца натарыяльна засведчаная згода другога з бацькоў — замежнага грамадзяніна або асобы без грамадзянства на прыём дзіцяці ў грамадзянства Рэспублікі Беларусь.

Калі месца знаходжання другога з бацькоў, ўсынавіцеля (удачарыцеля) невядома ці немагчыма атрымаць яго згоду на змяненне грамадзянства дзіцяці заяўнікам падаецца адзін з наступных дакументаў:

 • рашэнне суда аб прызнанні другога з бацькоў, ўсынавіцеля (удачарыцеля) недзеяздольным (і яго копія);
 • рашэнне суда аб пазбаўленні другога з бацькоў бацькоўскіх правоў (і яго копія);
 • пасведчанне аб смерці другога з бацькоў, ўсынавіцеля (удачарыцеля) (і яго копія);
 • рашэнне суда аб аб'яўленні другога з бацькоў, ўсынавіцеля (удачарыцеля) памерлым (і яго копія);
 • рашэнне суда аб прызнанні другога з бацькоў, ўсынавіцеля (удачарыцеля) без вестак адсутным (і яго копія);
 • рашэнне суда аб адмене ўсынаўлення (удачарэння) (і яго копія);
 • дакумент, які пацвярджае, што другi з бацькоў знаходзіцца ў вышуку (у выпадку змянення грамадзянства дзiцяцi, якое пражывае за межамі Рэспублікі Беларусь);
 • даведка органа, які рэгіструе акты грамадзянскага стану, архіва органа, які рэгіструе акты грамадзянскага стану, галоўных упраўленняў юстыцыі Мінскага гарадскога, абласных выканаўчых камітэтаў, якая змяшчае звесткі з запісу акта аб нараджэнні, калі запіс пра бацькоў дзіцяці зроблены ў адпаведнасці з артыкулам 55 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і, або яе копія.


Для пацверджання таго, што месца знаходжання другога з бацькоў, ўсынавіцеля (удачарыцеля) невядома, альбо пацверджання немагчымасці атрымання яго згоды на змяненне грамадзянства дзіцяці могуць выкарыстоўвацца дакументы, аналагічныя названым вышэй, выдадзеныя кампетэнтнымі органамі замежных дзяржаў.

Да заявы аб прыёме ў грамадзянства Рэспублікі Беларусь могуць таксама прыкладацца іншыя дакументы і (або) матэрыялы, якія маюць значэнне пры разглядзе дадзенага пытання (і іх копіі).

Валоданне заяўнікам адным з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь у межах, неабходных для зносін, веданне Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь вызначаюцца службовай асобай органа дыпламатычнай службы, якая ажыццяўляе прыём заявы.

Дакументы, якія прадстаўляюцца разам з заявай і якія выдадзены кампетэнтнымі органамі замежных дзяржаў, прымаюцца пры наяўнасці іх легалізацыі або прастаўлення апастылю, калі іншае не прадугледжана заканадаўствам, у тым ліку міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь.

Дакументы, складзеныя на замежнай мове, павінны суправаджацца перакладам на адну з дзяржаўных моў Рэспублікі Беларусь. Правільнасць перакладу і сапраўднасць подпісу перакладчыка павінны быць засведчаны натарыусам альбо асобай, упаўнаважаным на здзяйсненне натарыяльных дзеянняў.

Тэрмiн разгляду заяў аб прыёме ў грамадзянства Рэспублікі Беларусь і дакументаў і (або) матэрыялаў да іх не павінен перавышаць аднаго года.
 

Версія для друку